Điều khoản sử dụng trang web

Thông tin trong trang web này chỉ dùng cho mục đích cung cấp thông tin tổng quát. Thông tin này được cung cấp bởi Para Sol và trong lúc chúng tôi đang cố gắng giữ cho thông tin luôn được cập nhật và chính xác, chúng tôi không đại diện hay đảm bảo bất kì hình thức, dù là rõ ràng hay ngụ ý nào về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hay khả dụng đối với trang web hoặc bất kì thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc hình ảnh liên quan chứa trong trang web ở bất kì mục đích nào. Bạn phải chịu hoàn toàn rủi ro khi đặt lòng tin vào bất kì thông tin nào trên trang web này.

Trong bất kì trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất hoặc thiệt hại nào bao gồm không giới hạn, thiệt hại gián tiếp hoặc không gián tiếp, mất mát hoặc thiệt hại về dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ đó, hoặc kết nối với website.

Mặc dù trang web Para Sol cho phép bạn kết nối đến trang web không nằm trong sự quản lý của Para Sol. Chúng tôi không có kiểm soát được bản chất, nội dung và những gì sẵn có ở những trang này. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết hàm ý đề xuất hoặc xác nhận quan điểm được trình bày trong đó.

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, Para Sol không chịu bất kì trách nhiệm, và sẽ không phải chịu trách nhiệm về, trang web tạm thời không hoạt động do các vấn đề kỹ thuật vượt quá sự kiểm soát của chúng tôi.

Quản lý thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể chọn để hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các cách sau:

• Bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào thông tin trên trang web, bạn có thể chọn yêu cầu không sử dụng thông tin của mình cho bất cứ mục đích tiếp thị và quảng cáo nào.

• Nếu trước đây bạn đã đồng ý với chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi ý kiến ​​bất cứ lúc nào bằng cách viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ admin@knparasol.com

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bất cứ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được luật pháp yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin quảng cáo về bên thứ ba mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn cho chúng tôi biết rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Bạn có thể yêu cầu thông tin chi tiết cá nhân mà chúng tôi đang giữ về bạn theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu năm 1998. Một khoản phí nhỏ sẽ được thanh toán. Nếu bạn muốn có một bản sao của thông tin được lưu giữ trên bạn hãy liên hệ đến admin@knparasol.com

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đang giữ cho bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, hãy viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi sớm nhất có thể bằng địa chỉ đã nêu bên trên. Chúng tôi sẽ kịp thời chỉnh sửa mọi thông tin được cho là không chính xác.